1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
« »

REMEDIA CENTRUM spol. s r.o.

REMEDIA CENTRUM spol. s r.o. vznikla v roce 1996 a svoji činnost zahájila 1. 7. téhož roku.
V počátku zajišťovalo 5 zdravotních sester domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu
2 pečovatelky a pacienti si mohli zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. Na podzim r. 1996 byl zprovozněn denní stacionář DOMOVINKA. Také pečovatelská služba byla postupně rozšiřována a spektrum služeb se rozrostlo o specializovaný maloobchod – prodej zdravotnického materiálu.

V roce 2002 byla založena dceřiná společnost REMEDIA PLUS o. p. s., která převzala od REMEDIA CENTRUM spol. s r. o. veškeré sociální služby.

V roce 2003 bylo zřízeno detašované pracoviště v Kloboukách u Brna, pro oblast Kloboucka a Hustopečska. Postupně byly pro tuto oblast přijaty další dvě zdravotní sestry.

Log In or Register